Tričká pre páry Patríme k sebe

Kód: C146B/BIE C146B/BIE8 C146B/BIE15 C146B/BIE22 C146B/BIE29 C146B/BIE36 C146B/BIE43 C146B/BIE50 C146B/BIE57 C146B/BIE2 C146B/BIE9 C146B/BIE16 C146B/BIE23 C146B/BIE30 C146B/BIE37 C146B/BIE44 C146B/BIE51 C146B/BIE58 C146B/BIE3 C146B/BIE10 C146B/BIE17 C146B/BIE24 C146B/BIE31 C146B/BIE38 C146B/BIE45 C146B/BIE52 C146B/BIE59 C146B/BIE4 C146B/BIE11 C146B/BIE18 C146B/BIE25 C146B/BIE32 C146B/BIE39 C146B/BIE46 C146B/BIE53 C146B/BIE60 C146B/BIE5 C146B/BIE12 C146B/BIE19 C146B/BIE26 C146B/BIE33 C146B/BIE40 C146B/BIE47 C146B/BIE54 C146B/BIE61 C146B/BIE6 C146B/BIE13 C146B/BIE20 C146B/BIE27 C146B/BIE34 C146B/BIE41 C146B/BIE48 C146B/BIE55 C146B/BIE62 C146B/BIE7 C146B/BIE14 C146B/BIE21 C146B/BIE28 C146B/BIE35 C146B/BIE42 C146B/BIE49 C146B/BIE56 C146B/BIE63 C146C/CIE C146C/CIE8 C146C/CIE15 C146C/CIE22 C146C/CIE29 C146C/CIE36 C146C/CIE43 C146C/CIE50 C146C/CIE57 C146C/CIE2 C146C/CIE9 C146C/CIE16 C146C/CIE23 C146C/CIE30 C146C/CIE37 C146C/CIE44 C146C/CIE51 C146C/CIE58 C146C/CIE3 C146C/CIE10 C146C/CIE17 C146C/CIE24 C146C/CIE31 C146C/CIE38 C146C/CIE45 C146C/CIE52 C146C/CIE59 C146C/CIE4 C146C/CIE11 C146C/CIE18 C146C/CIE25 C146C/CIE32 C146C/CIE39 C146C/CIE46 C146C/CIE53 C146C/CIE60 C146C/CIE5 C146C/CIE12 C146C/CIE19 C146C/CIE26 C146C/CIE33 C146C/CIE40 C146C/CIE47 C146C/CIE54 C146C/CIE61 C146C/CIE6 C146C/CIE13 C146C/CIE20 C146C/CIE27 C146C/CIE34 C146C/CIE41 C146C/CIE48 C146C/CIE55 C146C/CIE62 C146C/CIE7 C146C/CIE14 C146C/CIE21 C146C/CIE28 C146C/CIE35 C146C/CIE42 C146C/CIE49 C146C/CIE56 C146C/CIE63 C146B/PIE C146B/PIE7 C146B/PIE13 C146B/PIE19 C146B/PIE25 C146B/PIE31 C146B/PIE37 C146B/PIE43 C146B/PIE2 C146B/PIE8 C146B/PIE14 C146B/PIE20 C146B/PIE26 C146B/PIE32 C146B/PIE38 C146B/PIE44 C146B/PIE3 C146B/PIE9 C146B/PIE15 C146B/PIE21 C146B/PIE27 C146B/PIE33 C146B/PIE39 C146B/PIE45 C146B/PIE4 C146B/PIE10 C146B/PIE16 C146B/PIE22 C146B/PIE28 C146B/PIE34 C146B/PIE40 C146B/PIE46 C146B/PIE5 C146B/PIE11 C146B/PIE17 C146B/PIE23 C146B/PIE29 C146B/PIE35 C146B/PIE41 C146B/PIE47 C146B/PIE6 C146B/PIE12 C146B/PIE18 C146B/PIE24 C146B/PIE30 C146B/PIE36 C146B/PIE42 C146B/PIE48 C146C/KHA C146C/KHA7 C146C/KHA13 C146C/KHA19 C146C/KHA25 C146C/KHA31 C146C/KHA37 C146C/KHA43 C146C/KHA2 C146C/KHA8 C146C/KHA14 C146C/KHA20 C146C/KHA26 C146C/KHA32 C146C/KHA38 C146C/KHA44 C146C/KHA3 C146C/KHA9 C146C/KHA15 C146C/KHA21 C146C/KHA27 C146C/KHA33 C146C/KHA39 C146C/KHA45 C146C/KHA4 C146C/KHA10 C146C/KHA16 C146C/KHA22 C146C/KHA28 C146C/KHA34 C146C/KHA40 C146C/KHA46 C146C/KHA5 C146C/KHA11 C146C/KHA17 C146C/KHA23 C146C/KHA29 C146C/KHA35 C146C/KHA41 C146C/KHA47 C146C/KHA6 C146C/KHA12 C146C/KHA18 C146C/KHA24 C146C/KHA30 C146C/KHA36 C146C/KHA42 C146C/KHA48 C146B/TYR C146B/TYR7 C146B/TYR13 C146B/TYR19 C146B/TYR25 C146B/TYR31 C146B/TYR37 C146B/TYR43 C146B/TYR2 C146B/TYR8 C146B/TYR14 C146B/TYR20 C146B/TYR26 C146B/TYR32 C146B/TYR38 C146B/TYR44 C146B/TYR3 C146B/TYR9 C146B/TYR15 C146B/TYR21 C146B/TYR27 C146B/TYR33 C146B/TYR39 C146B/TYR45 C146B/TYR4 C146B/TYR10 C146B/TYR16 C146B/TYR22 C146B/TYR28 C146B/TYR34 C146B/TYR40 C146B/TYR46 C146B/TYR5 C146B/TYR11 C146B/TYR17 C146B/TYR23 C146B/TYR29 C146B/TYR35 C146B/TYR41 C146B/TYR47 C146B/TYR6 C146B/TYR12 C146B/TYR18 C146B/TYR24 C146B/TYR30 C146B/TYR36 C146B/TYR42 C146B/TYR48 C146C/PET C146C/PET7 C146C/PET13 C146C/PET19 C146C/PET25 C146C/PET31 C146C/PET37 C146C/PET43 C146C/PET2 C146C/PET8 C146C/PET14 C146C/PET20 C146C/PET26 C146C/PET32 C146C/PET38 C146C/PET44 C146C/PET3 C146C/PET9 C146C/PET15 C146C/PET21 C146C/PET27 C146C/PET33 C146C/PET39 C146C/PET45 C146C/PET4 C146C/PET10 C146C/PET16 C146C/PET22 C146C/PET28 C146C/PET34 C146C/PET40 C146C/PET46 C146C/PET5 C146C/PET11 C146C/PET17 C146C/PET23 C146C/PET29 C146C/PET35 C146C/PET41 C146C/PET47 C146C/PET6 C146C/PET12 C146C/PET18 C146C/PET24 C146C/PET30 C146C/PET36 C146C/PET42 C146C/PET48 Zvoľte variant
€41,90 –28 %
Tričká pre páry Patríme k sebe
€41,90 –28 % €29,99 €24,99 bez DPH
Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Ihneď k odoslaniu Zvoľte variant
Vyberte farbu
Dámska veľkosť
Pánska veľkosť
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.
Možnosti doručenia

Bavlnené tričká pre páry s roztomilou potlačou. Tričká, ktoré sa vzájomne dopĺňajú potešia všetkých zamilovaných.

 

Detailné informácie

Podrobný popis

Bavlnené tričká pre páry s roztomilou potlačou. Tričká, ktoré sa vzájomne dopĺňajú potešia všetkých zamilovaných.

Vysokokvalitná potlač vyrobená na Slovensku vydrží mnoho praní. Bavlnené tričko je veľmi pohodlné a príjemné k pokožke. 

  • Typ: Tričká pre páry
  • Farba: Biela, čierna, piesková, khaki, tyrkysová, petrolejová
  • Materiál: Bavlna 100%
  • Gramáž: 160 g/m²
  • Rukávy: Krátke
  • Výstrih: O-výstrih

Dámska veľkostná tabulka-01

Pánska veľkostná tabuľka-01-01

Dodatočné parametre

Kategória: Tričká pre páry
Záruka: 2 roky

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

MMO je slovenská značka, ktorá ponúka štýlovú módu založenú na kvalite a udržateľnosti.

Všetky kúsky MMO oblečenia sú z udržateľných materiálov s kvalitnou potlačou vyrábanou na Slovensku.

Kto sme?

Distribuujeme a potláčame hotový textil. Upravujeme, tvoríme, zlepšujeme a zrýchlujeme
Dobre vieme, že pri tlači zďaleka nejde len o samotný motív na textile. Sledujeme trendy v Európe i Amerike a Ázii, a vieme, kam smerujú. Náš tím má široký záber, od čisto komerčných účelov produkcie, po rozmanité špecifikácie subkultúr. Sme schopní poradiť nielen s výberom značky vhodného textilu, ale aj s celkovým riešením designu, farebnosti i druhom tlače tak, aby zodpovedal požadovanému účelu.

Ako to robíme?

Digitálna potlač, označovaná tiež skratkou DTG (z angl. direct to garment), je priama tlač na textil pomocou digitálnej technológie farbami na vodnej báze, čím je zaručená jemnosť potlače na dotyk.

Technológia digitálnej tlače sa využíva na motívy s veľkým počtom farieb, gradientov, prípadne motívy s jemnými detailmi.
 Digitálna potlač je vhodná na objednávky s nižším počtom kusov.

Vyrobíme trička od jedného kusu až po tisícky za skvelú cenu.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.