Tričká pre páry King Queen

Kód: C101/B C101/B2 C101/B3 C101/B4 C101/B5 C101/B6 C101/B7 C101/B8 C101/B9 C101/B10 C101/B11 C101/B12 C101/B13 C101/B14 C101/B15 C101/B16 C101/B17 C101/B18 C101/B19 C101/B20 C101/B21 C101/B22 C101/B23 C101/B24 C101/B25 C101/B26 C101/B27 C101/B28 C101/B29 C101/B30 C101/B31 C101/B32 C101/B33 C101/B34 C101/B35 C101/B36 C101/B37 C101/B38 C101/B39 C101/B40 C101/B41 C101/B42 C101/B43 C101/B44 C101/B45 C101/B46 C101/B47 C101/B48 C101/B49 C101/B50 C101/B51 C101/B52 C101/B53 C101/B54 C101/B55 C101/B56 C101/B57 C101/B58 C101/B59 C101/B60 C101/B61 C101/B62 C101/B63 C101/C C101/C2 C101/C3 C101/C4 C101/C5 C101/C6 C101/C7 C101/C8 C101/C9 C101/C10 C101/C11 C101/C12 C101/C13 C101/C14 C101/C15 C101/C16 C101/C17 C101/C18 C101/C19 C101/C20 C101/C21 C101/C22 C101/C23 C101/C24 C101/C25 C101/C26 C101/C27 C101/C28 C101/C29 C101/C30 C101/C31 C101/C32 C101/C33 C101/C34 C101/C35 C101/C36 C101/C37 C101/C38 C101/C39 C101/C40 C101/C41 C101/C42 C101/C43 C101/C44 C101/C45 C101/C46 C101/C47 C101/C48 C101/C49 C101/C50 C101/C51 C101/C52 C101/C53 C101/C54 C101/C55 C101/C56 C101/C57 C101/C58 C101/C59 C101/C60 C101/C61 C101/C62 C101/C63 C101B/XS C101B/XS2 C101B/XS3 C101B/XS4 C101B/XS5 C101B/XS6 C101B/XS7 C101B/XS8 C101B/S C101B/S2 C101B/S3 C101B/S4 C101B/S5 C101B/S6 C101B/S7 C101B/S8 C101B/M C101B/M2 C101B/M3 C101B/M4 C101B/M5 C101B/M6 C101B/M7 C101B/M8 C101B/L C101B/L2 C101B/L3 C101B/L4 C101B/L5 C101B/L6 C101B/L7 C101B/L8 C101B/XL C101B/XL2 C101B/XL3 C101B/XL4 C101B/XL5 C101B/XL6 C101B/XL7 C101B/XL8 C101B/2XL C101B/2XL2 C101B/2XL3 C101B/2XL4 C101B/2XL5 C101B/2XL6 C101B/2XL7 C101B/2XL8 C101C/XS9 C101C/XS10 C101C/XS11 C101C/XS12 C101C/XS13 C101C/XS14 C101C/XS15 C101C/XS16 C101C/S9 C101C/S10 C101C/S11 C101C/S12 C101C/S13 C101C/S14 C101C/S15 C101C/S16 C101C/M9 C101C/M10 C101C/M11 C101C/M12 C101C/M13 C101C/M14 C101C/M15 C101C/M16 C101C/L9 C101C/L10 C101C/L11 C101C/L12 C101C/L13 C101C/L14 C101C/L15 C101C/L16 C101C/XL9 C101C/XL10 C101C/XL11 C101C/XL12 C101C/XL13 C101C/XL14 C101C/XL15 C101C186/XL16 C101C/2XL9 C101C/2XL10 C101C/2XL11 C101C/2XL12 C101C/2XL13 C101C/2XL14 C101C/2XL15 C101C/2XL16 C101B/XS17 C101B/XS18 C101B/XS19 C101B/XS20 C101B/XS21 C101B/XS22 C101B/XS23 C101B/XS24 C101B/S17 C101B/S18 C101B/S19 C101B/S20 C101B/S21 C101B/S22 C101B/S23 C101B/S24 C101B/M17 C101B/M18 C101B/M19 C101B/M20 C101B/M21 C101B/M22 C101B/M23 C101B/M24 C101B/L17 C101B/L18 C101B/L19 C101B/L20 C101B/L21 C101B/L22 C101B/L23 C101B/L24 C101B/XL17 C101B/XL18 C101B/XL19 C101B/XL20 C101B/XL21 C101B/XL22 C101B/XL23 C101B/XL24 C101B/2XL17 C101B/2XL18 C101B/2XL19 C101B/2XL20 C101B/2XL21 C101B/2XL22 C101B/2XL23 C101B/2XL24 C101C/XS25 C101C/XS26 C101C/XS27 C101C/XS28 C101C/XS29 C101C/XS30 C101C/XS31 C101C/XS32 C101C/S25 C101C/S26 C101C/S27 C101C/S28 C101C/S29 C101C/S30 C101C/S31 C101C/S32 C101C/M25 C101C/M26 C101C/M27 C101C/M28 C101C/M29 C101C/M30 C101C/M31 C101C/M32 C101C/L25 C101C/L26 C101C/L27 C101C/L28 C101C/L29 C101C/L30 C101C/L31 C101C/L32 C101C/XL25 C101C/XL26 C101C/XL27 C101C/XL28 C101C/XL29 C101C/XL30 C101C/XL31 C101C/XL32 C101C/2XL25 C101C/2XL26 C101C/2XL27 C101C/2XL28 C101C/2XL29 C101C/2XL30 C101C/2XL31 C101C/2XL32 Zvoľte variantu
€39 –33 %
Tričká pre páry King Queen
€39 –33 % €26
Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Ihneď k odoslaniu (> 5 ks) Zvoľte variantu
Vyberte farbu
Pánska veľkosť
Dámska veľkosť
Zvolená varianta nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Bavlnené tričká pre páry s roztomilou potlačou. Pánske tričko s kráľovskou korunou a nápisom: ,,KING," a dámske tričko s korunou a nápisom: ,,QUEEN.

Detailné informácie

Podrobný popis

Bavlnené tričká pre páry s roztomilou potlačou. Pánske tričko s kráľovskou korunou a nápisom: ,,KING," a dámske tričko s korunou a nápisom: ,,QUEEN." Tričká, ktoré sa vzájomne dopĺňajú potešia všetkých zamilovaných.

Tričko s vysokokvalitnou potlačou, ktorú sme vyrobili na Slovensku. Bavlnený materiál je veľmi pohodlný a príjemný k pokožke. Starostlivosť o tričko nájdete pribalené k Vašej objednávke.  

  • Typ: Tričká pre páry
  • Farba: Biela, čierna, piesková, marlboro červená, žltá, khaki
  • Materiál: Bavlna 100%
  • Gramáž: 160 g/m²
  • Rukávy: Krátke
  • Výstrih: O-výstrih

 

Uvedená cena je za obe tričká spolu. To znamená, že pri objednávke sa cena NEZDVOJNÁSOBÍ! 

Pánska veľkostná tabuľka-01-01

Dámska veľkostná tabulka-01

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:
5
1x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevypĺňajte toto pole:
5
VV Avatar autora | 27.10.2020
Veľmi sa nám páči tričko ďakujeme vám ste výborný 100000000% ????

MMO holding (2)

MMO je slovenská značka, ktorá ponúka štýlovú módu založenú na kvalite a udržateľnosti.

Všetky kúsky MMO oblečenia sú z udržateľných materiálov s kvalitnou potlačou vyrábanou na Slovensku.

Kto sme?

Distribuujeme a potláčame hotový textil. Upravujeme, tvoríme, zlepšujeme a zrýchlujeme
Dobre vieme, že pri tlači zďaleka nejde len o samotný motív na textile. Sledujeme trendy v Európe i Amerike a Ázii, a vieme, kam smerujú. Náš tím má široký záber, od čisto komerčných účelov produkcie, po rozmanité špecifikácie subkultúr. Sme schopní poradiť nielen s výberom značky vhodného textilu, ale aj s celkovým riešením designu, farebnosti i druhom tlače tak, aby zodpovedal požadovanému účelu.

Ako to robíme?

Digitálna potlač, označovaná tiež skratkou DTG (z angl. direct to garment), je priama tlač na textil pomocou digitálnej technológie farbami na vodnej báze, čím je zaručená jemnosť potlače na dotyk.

Technológia digitálnej tlače sa využíva na motívy s veľkým počtom farieb, gradientov, prípadne motívy s jemnými detailmi.
 Digitálna potlač je vhodná na objednávky s nižším počtom kusov.

Vyrobíme trička od jedného kusu až po tisícky za skvelú cenu.

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.